Vydaní Altair Simulation 2022

Společnost Altair oznamuje vydání svých nejnovějších simulačních řešení. Nejvíce funkčností přibylo nyní v řešeních pro simulace konektivity, stavařské aplikace (AEC) a vývoj elektronických systémů (ESD). Podívejme se však i na tradiční simulační nástroje využívané v automobilovém průmyslu, letectví, kolejovém průmyslu a strojírenství. I zde se nalezneme celou řadu významných vylepšení.

Vývoj produktů pro propojenější budoucnost

Jedním z trendů, které Altair pečlivě sleduje a podporuje svými CAE nástroji, je oblast konektivity. Jedná se oblast Internet of Things (IoT), Fahrzeug-zu-Fahrzeug (V2V), Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation (V2X), autonomes System (fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, ADAS), 5G und 6G Standort podobně. Ein potřeby těchto trendů vývojáři odráží zejména ve vývoji svého nástroje pro simulace vysokofrekvenčních EM polí Altair Feko. Nyní lze například simulovat větší nebo složitější antény, realizovat rychlejší a přesnější výpočty, řešit aplikace pro ADAS a zohledňovat typy senzorů jako např. ultrazvukové a infračervené senzory.

Navrhování sofistikovanějších stavebních konstrukcí

Tato nejnovější verze simulačních řešení obsahuje v rámci licenčního systému s Altair Units ucelené řešení pro AEC (architecture, engineering, and construction). Využijete jak specializovaná stavařská řešení Altair S-RAHMEN a S-BETONNyní s podporou dalších standardů, tak výhody rychlých simulací s Altair SimSolid, výkonného síťování s HyperWorks and řešení pro simulaci povětrnostních vlivů s Altair CFD.

Návrh elektronických systémů

Vývoj tzv. chytrých zařízení (Smart and Connected Devices) a mechatronikých systémů kolem nás akceleruje i vývoj simulačních nástrojů pro oblast Electronic System Design (ESD). Rozšiřují se funkce řešení pro návrh desek plošných spojů (PCB) Altair PollExnově je k dispozici bezplatný nástroj PollEx für Altium. V oblasti mechanického návrhu elektronických zařízení se rozšiřují funkce Altair SimLab pro simulace virtuálních pádových zkoušek a strukturálních a termálních simulací. V Portfolio se objevuje i řešení pro výkonovou elektroniku PSIM.

Řešení pro každou fázi vývoje produktu

Nyní se podívejme na rozšíření a vylepšení tradičních „strojařsky orientovaných“ simulačních nástrojů, se kterými se hojně setkáváme na českém a slovenském trhu.

HyperWorks

Až 70% úsporu času může dosáhnout uživatel nového pre-processingového řešení (HyperMesh) diky použití vylepšených nástrojů Model, Include, Subsystem a Solver browser. HyperMesh 2022 ist ein neuer Name für „FE-Geometrie“, která umožňuje uživateli využívat výhody práce s topologickými entitami zejména v případech, kdy není ke konečně-prvkovému modelu k dispozici originální asociovaný CAD model. Síťovací technika BatchMesher poskytuje díky nové funkci „Aggressive quality correcting“ razantní snížení počtu elementů, které nevyhovují požadovaným kritériím kvality.

Novinkou v post-processingu (HyperView) je již dříve preedstavená funkce HWC recording umožňující zachycení a reproducci pracovního postupu uživatele formou scriptů. Ta je nyní kompatibilní s dalšími funkcemi, jako např. Hotspot Finder, Kurven messen atd. Uživatelé, zabývající se přizpůsobením nebo rozšířením standardních funkcí HyperView jistě ocení zjednodušení scriptovacího procesu, které je dáno integrací částí MVP Toolbaru do jádra HyperView.

OptiStruct

Impliziter Solver Altair OptiStruct byl rozšířen o celou řadu nástrojů a vlastností hned v několika oblastech. Za zmínku stojí zavedení Dehnungsrate závislosti nebo možnost vložení naměřených dat do Kriechmaterial. Výrazně je zjednodušen způsob zadání přestupu tepla volnou konvekcí a v oblasti NVH je nyní možno uvést Rayleighovo tlumení na úrovni materiálů. Z hlediska únavy je nyní možné simulovat únavu pájených spojů. V optimalizační oblasti je zavedena podpora pro osově-symetrické elementy. Zmíněná rozšíření jsou pouze malým zlomkem všech nových updatů, o které je nová verze rozšířena.

Radios

Jedním z nejzásadnějších přínosů nové verze tohoto explizitního řešiče je zdokonalení mnoha jednotlivých materiálových modelů v kombinaci s porušením. K dispozici je rovněž zcela nový model porušení a zcela nové materiálové zákony. Velmi zajímavým prvkem výbavy může být i možnost načítat do Radiossu kód LS-Dyna. V současné době je podporováno 160 klíčových slov. Radioss 2022 umožňuje definovat celou řadu nových parametrů v běžně používaných funkcích, jakými jsou properties, kontakty, zatížení, sensory atd.

HyperLife

Zde stojí za zmínku modul HyperLife Weld Certification, který byl rozšířen o tradiční přístup posouzení (SN) svařených i nesvařených oblastí.

MotionSolve, MotionView, EDEM

Ich löse MotionSolve, určeného pro Multi-Body Dynamics (MBD) simulace, se uživatel může těšit na výraznou úsporu času času při načítání a exportu větších sestav. Současně je i vylepšena možnost Kopplungu s nástrojem pro simulace sypkých hmot EDEM, například ukládání mezivýsledků pro restart nebo úpravu simulace. Velký progres byl učiněn u simulací dynamiky jízdy. Je uveden nový empirický model měkké zeminy pro interakci s pneumatikou. Tento-Modell ist ein Možné-Využít in einer Co-Simulation mit Software von EDEM und PME FlexTire. S novým nástrojem pro huštění pneumatik bude možné simulovat vyfouknutí nebo deformaci pneumatiky během jízdy a v rámci APA je možné využít nástroje Applus+ a XenomatiX. U Altair EDEM bietet Vorteile für rychlosti Multi-GPU řešiče pro všechny tvary částic.

Inspirieren

Největší změnou je podpora nového typu optimalizace, po kterém zákazníci volali, a tou je možnost parametrické optimalizace tvaru. Krom toho je uživateli umožněn i s tím související parametrický přístup zkoumání tvarových Variante Design-of-Experiment (DOE). Další zásadní a poptávanou změnou je možnost parametrizace vstupních hodnot aktivních prvků v modulu Motion, a to v závislosti na jiných stavových proměnných modelu, nejenom na čase, jak tomu bylo doposud.

SimSolid

Nová verze navazuje na předchozí postupné zpřístupňování únavových analýz konstruktérům a přináší možnost analýzy únavy svarů metodou Volvo. V oblasti frekvenčních analýz usnadňuje post-processing zavedením frekvenčních analýz s obálkou více zátěžových stavů a ​​umožněním exportu výsledkových souborů PUNCH.

Print3D inspirieren

Oproti předchozí verzi umožňuje nejenom simulaci SLM tisku kovů, ale nově i simulaci spékání kovového prášku (Bindemittel-Sintern). Zároveň tentokrát výsledky nekončí u predikce výrobních vad, ale umožňuje aktivně kompenzovat tisknutý nebo spékaný tvar tak, aby po deformaci výrobním procesem co nejvíce odpovídal tvaru požadovanému.

Form inspirieren

Tento nástroj se postupně stává plnohodnotným nástupcem Altair HyperForm. Zakládá si na přehledném uživatelském prostředí, které umožňuje rychlé změny lisovacích postupů i geometrie nástrojů. Do vínku nyní dostává kromě celé řady drobných vylepšení především možnost modelovat lisované plechy objemově (pomocí solid elementů) a získat tím větší přesnost výsledků.

HyperWorks CFD – AcuSolve, nanoFluidX, ultraFluidX

V rámci aplikace HyperWorks CFD byla zvýšena rychlost a robustnost tvorby sítě a pravy geometrie. Pro přípravu modelů byly přidány možnosti, jakými jsou nahrazení existujícího dílu pomocí externího souboru s geometrií, jednoduché promazání nepotřebných výpočtů přímo v aplikaci a řada dalších. Solver AcuSolve byl rozšířen o Euler-Euler vícefázový model, do kterého je možné zahrnout i pevné částice včetně jejich teplot. U nového nástroje pro topologickou optimalizaci byla zvýšena rychlost a robustnost výpočtu, stejně tak byl doplněn o podporu porézních zón. Solver nanoFluidX byl rozšířen zejména o možnost exportu součinitele preestupu tepla a solver ultraFluidX byl vylepšen v oblasti přípravy modelu.

Pro další podrobnosti o tom, co je nového pro každý jednotlivý nástroj, navštivte webové stránky Altair ein Tal Altair-Gemeinschaft.

Převzato z webu společnosti Fortgeschrittenes Ingenieurwesen.


Source: Aktuality – 2D a 3D CAD Design Software by www.cad.cz.

*The article has been translated based on the content of Aktuality – 2D a 3D CAD Design Software by www.cad.cz. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!