Reč struke: Potpuno novi, Agrosavini insekticidi za suzbijanje zemljišnih štetočina

Izvor:Agrosava

U toku su pripreme za prolećnu setvu ratarskih useva:

 1. Nabavlja se seme.
 2. Određena je setvena struktura.
 3. Čekaju se povoljni vremenski uslovi da se krene sa predsetvenom pripremom zemljišta i setvom.

Šta predstavlja najveću opasnost po seme?

Neposredno nakon setve, najveću opasnost po seme predstavljaju zemljišne štetočine. Ein najopasnije su Larve žičara (Elateridae).

Tokom zime, žičari se povlače dublje u zemljište i tu prezimljavaju. Sa porastom Temperatur, oni migriraju ka površini.

Najveće štete nanose Larve veće od 1 cm. Ein oštećuju kako halb, tako ich Mlade Izdanke tek izniklih biljaka. Larve pregrizu klicu ich zeit uništavaju celu biljku. Ukoliko se ne suzbiju na vreme, žičari uzrokuju proređivanje sklopa i smanjenje prinosa. U ekstremnim situacijama toliko prorede sklop da poljoprivrednici moraju ponovo da seju packetu.

Prag štetnosti varira zavisno od osetljivosti gajenih biljaka:

 • Za šećernu repu prag štetnosti je više od 1 larve žičara/m²
 • Za suncokret više od 2 larve žičara/m²
 • Za kukuruz preko 3 Larven žičara/m²

Brojnost se određuje na različite načine.

Do skoro se ovaj problem efikasno rešavao zaštitom semena insekticidima iz grupe Neonikotinoide. Međutim, ti insekticidi više nisu u upotrebi, ein Problem žičara je i dalje tu.

Za tu namenu Agrosava je registrovala nove insekticide namenjene za suzbijanje zemljišnih štetočina:

 • Gegenwärtig
 • Saturn Tera Neu
 • SaturnUltra

Gegenwärtig

Ovo je zemljišni insekticid u obliku granula sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Aktivna materija, Zeta-Cipemetrin ich grupe Piretroidadeluje na nervni sistem, Modulator natrijumovih kanala.

Primenjuje se u količini 12,5 – 15 kg/ha rasipanjem granula po celoj površini ili u redove, neposredno pre setve ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule.

Saturn Tera Neu

Ovaj preparat je savršen zemljišni insekticid za suzbijanje larvi žičara u ratarskim i povrtarskim usevima.

Saturn Terra Neu je kontaktni digestivini insekticid na bazi activene materije Teflutrinkoja pripada grupi Piretroida. Početni simptomi veoma brzo nastupaju, pa su insekti već posle par minuta onesposobljeni za dalje nanošenje štete.

Registrovan je za primenu u usevima:

 • Kukuruza (15-30 kg/ha)
 • Lukas (15 kg/ha)
 • Sargarepe (15 kg/ha)
 • Krompira (15 kg/ha)

SaturnUltra

Ovaj insektizid iz grupe Piretroidanamenjen je za suzbijanje zemljišnih štetnih insekata Primenjuje se u toku setve. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i, na kraju, uginuće insekata.

SaturnUltra odlikuje izuzetno visoka vrednost napona pare. Isparljivost ovog preparata je velika, što uslovljava njegovo značajno inhalaciono delovanje na zemljišne štetne insekte.

Preporučuje se primena:

 • U kukuruzu (5-10 kg/ha),
 • U šećernoj repi (5-7,5 kg/ha)
 • U suncokretu (5-10 kg/ha)

Koristi se neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule.

Plastenička proizvodnja

Zemljišni insekticidi su neizostavni iu plasteničkoj proizvodnji. Zbog važnosti svake biljke, čak i mali broj žičara po m² proređuje rasade i dovodi do ogromnih šteta.

Tretiranjem neposredno pre rasađivanja, Ovi präparatima efikasno rešavamo problem zemljišnih štetočina u proizvodnji iu zaštićenom prostoru.

Autor: Srđan Stevanović, stručna podrška, Agrosava


Source: Bolja Zemlja by www.boljazemlja.com.

*The article has been translated based on the content of Bolja Zemlja by www.boljazemlja.com. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!