Nustebino, kaip veikia teismai Kretoje – teisėjai neturi darbo kabinetų ir nedėvi mantijų

Pasak delegacijos narių – Kauno apylinkės teismo pirmininko patarėjos Eglės Pranckevičiūtės bei teisėjų vyresniųjų padėjėjų Rimantės Greblikaitės, Gabijos Vilemavičiūtės ir Indrės Veličkienės, šio vizito tikslas – susipažinti su Graikijos teismų sistema, teismų darbo specifika, identifikuoti esminius Lietuvos bei Graikijos teismų sistemų skirtumus ir panašumus ne tik teisingumo vykdymo procese, bet ir teismų administravime, pasidalinti ir pasisemti gerosios praktikos, kuri gali būti pritaikoma kasdienėje profesinėje veikloje.

Kretos teismuose teisėjai nedėvi mantijų, neturi teisėjo ženklo ar kitų regalijų.

Kaip informuojama Kauno apylinkės teismo išplatintu pranešimu spaudai, vizito metu delegacijos narėms buvo sudaryta galimybė stebėti viešus teismo posėdžius.

Kauno apylinkės teismo atstovės sako pastebėjusios, jog teismo procesas nėra toks formalizuotas kaip Lietuvoje: pirmosios instancijos teismų teisėjai nedėvi mantijų, neturi teisėjo ženklo ar kitų regalijų. Jokių skiriamųjų ženklų ar detalių neturi ir bylose dalyvaujantys advokatai.

Beje, byloje dalyvaujantys asmenys savo teisę į teisminę gynybą gali įgyvendinti tik per atstovus – save atstovauti turi teisę tik advokato licenciją turintys asmenys.

Įdomu tai, kad nagrinėjant bylą žodinio proceso tvarka, teismo posėdžio protokolas rašomas ranka, o skaitmenizuojamas tik vėliau.

Tap pat, teismų darbuotojų mainų dalyvės Kretoje pastebėjo ir kitą esminį skirtumą – proceso metu nėra imperatyvaus reikalavimo daryti teismo posėdžio garso įrašą. Kiekvienu konkrečiu atveju dėl poreikio įrašinėti teismo posėdžio eigą sprendžia bylą nagrinėjantis teisėjas.

Aptartos abiejų šalių teismų sistemos

Anot Kauno apylinkės teismo atstovių, vizito metu diskutuota apie Graikijos bei Lietuvos teismų sistemas, darbo krūvį, teismo darbuotojų funkcijas, bylų paskirstymo teisėjams procesą, bylų nagrinėjimo trukmę, bylų perkėlimo į elektroninę erdvę pažangą ir mastą, darbo sąlygas bei darbo užmokestį, teisėjų skyrimo ir jų rotacijos procedūras.

„Sužinojome, kad Graikijos teismuose nėra kompiuterinės bylų paskirstymo programos – bylos skirstomos rankiniu būdu. Paskirstant bylas atsižvelgiama į teisėjo specializaciją, jam paskirtų nagrinėti bylų skaičių ir sudėtingumą, įvertinami teisėjo negalimumo nagrinėti tam tikrą bylą pagrindai.

Įdomus skaidrumo paskirstant bylas užtikrinimo aspektas – teisėjas sužino apie naują jam paskirtą bylą tik teismo posėdžio dieną.

Įsiminė ir tai, kad teisėjai dėl susiklosčiusių šeimyninių aplinkybių jų prašymu gali būti perkelti į kitą tos pačios pakopos teismą netaikant trejų metų nuo paskyrimo į teisėjo pareigas termino,“ – įspūdžiais dalijosi teisėjo vyresnioji padėjėja I.Veličkienė.

Kauno apylinkės teismo atstovės pristatė Kretoje Lietuvos teismų sistemą, teismų darbo modelį.

Kauno apylinkės teismo nuotr./Kauno apylinkės teismo darbuotojų vizitas Kretos teismuose

„Aptarėme Kauno apylinkės teisme dirbančių valstybės tarnautojų skaičių, jų funkcijas ir pareigybių specifiką, bylų nagrinėjimo statistiką, teisėjų specializacijas, nagrinėjant tam tikros kategorijos bylas, darbo krūv“

Herakliono bei Kastelli Pediados apylinkės teismų teisėjai domėjosi bylų bei proceso skaitmenizavimo sparta Lietuvos teismuose, o kaip gerąją praktiką akcentavo teisėjo padėjėjo pareigybės egzistavimą.

Teisėjas sužino apie naują jam paskirtą bylą tik teismo posėdžio dieną.

„Graikijos -Teismų Sistemoje nėra teisėjo padėjėjo pareigyb ės, todėl visus procesinius dokumentus rengia patys isisėjai, dalį Funkcijų, Kurias lietuvojai įJaiSlie, teiis įjaiSlieka Teiis, tiis įJaiSė. Įdomu tai, kad šių metų pabaigoje Graikijoje planuojama sukurti teisėjo padėjėjo pareigybę, tačiau teisėjo padėjėjo etatai numatyti įsteigti tik šalies sostinės Atėnų ir Salonikų teismuose,“ – patirtimi pasidalijo

Iššūkiai ir problemos

Ne paslaptis, kad Graikijos teismai (kaip ir Lietuvos) susiduria su tam tikrais iššūkiais ir problemomis. Viena jų – nepakankamas materialinis aprūpinimas.

Delegacijos narės pastebėjo, kad aplankytų teismų darbuotojams tenka dirbti ganėtinai ankštose patalpose, o teisėjai teisme savo darbo kabinetų neturi –juos įsirengia namuose ir daugiausia dirba nuotoliniu būdu.

Kauno apylinkės teismo nuotr./Kauno apylinkės teismo darbuotojų vizitas Kretos teismuose

Kauno apylinkės teismo nuotr./Kauno apylinkės teismo darbuotojų vizitas Kretos teismuose

Be to, teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazėmis teisėjai naudojasi savo lėšomis.

Teisėjai teisme savo darbo kabinetų neturi.

Kalbant apie teismo darbuotojų skaičių ir jų krūvį, paminėtina, kad Herakliono apylinkės teisme dirba apie 20 teisėjų ir tik 4 teismo posėdžių sekretorės. Herakliono teismų darbuotojų asociacijos prezidentė išskyrė šias pagrindines problemas, su kuriomis susiduria teismų darbuotojai: nepakankamos darbo sąlygos, didelis darbo krūvis bei per mažas darbo užmokestis.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Kauno apylinkės teismo delegacija išskyrė šiuos gerosios praktikos pavyzdžius Graikijos teismuose: teismų darbuotojams suteikiamos galimybės imtis iniciatyvų teismų veiklai gerinti; aktyvus Teismų darbuotojų asociacijos vaidmuo atstovaujant teismų darbuotojus jiems rūpimais klausimais; gyvas ir nuoširdus teismų darbuotojų ir teisėjų bendravimas bei sklandus bendradarbiavimas; pažangi teismo posėdžio garso įrašo technologija, paverčianti garsą tekstu.

„Vienas iš pastebėtų dalykų Graikijos teismų procesinėje veikloje, kuris tikėtina, palengvintų Lietuvos teismuose dirbančiųjų darbą – tai ilgesni procesiniai terminai,“ – pastebėjo teismo pirmininko patarėja E. Pranckevičiūtė.

Kauno apylinkės teismo delegacija buvo pakviesta susipažinti ir su Kretos savivaldos institucijų darbu. Kauno apylinkės teismo atstovės susitiko su Minoa Pediadas savivaldybės meru M.Fragakis, vicemerais M.Zamoulaki, M.Samonaki, G.Drakaki, Kretos vicemeru, o Kretos prefektūroje diskutavo su Europos ir tarptautinių reikalų vicegubernatoriumi Kretoje G.Alexakis.

Susitikimų metu buvo pristatytas šių institucijų vaidmuo teikiant pagalbą salos gyventojams po stichinių nelaimių (žemės drebėjimų, kurie Kretos saloje yra dažni, potvynių), aptartas naujo oro uosto statybos projektas, apžvelgti bendradarbiavimo tarp savivaldybių, prefektūros ir kitų institucijų ypatumai bei vystomi tarptautiniai ryšiai.

Dvišalius teismo darbuotojų mainus inicijavo Kretos Kastelli Pediados apylinkės teismo darbuotoja Katerina Gialitaki.

Plėtojant jau užmegztus tarptautinius ryšius, birželio 27–liepos 1 dienomis Kauno apylinkės teisme lankysis Kretos Herakliono ir Kastelli apylinkės teismų delegacija.

„Svečius numatoma detaliau supažindinti su Lietuvos teismų sistema, Kauno apylinkės teismo darbo specifika. Delegaciją iš Kretos taip pat kviesime apsilankyti Kauno apygardos bei Lietuvos apeliaciniame teismuose, Kauno apygardos prokuratūroje“, – pažymėjo teismo pirmininko patarėja E.Pranckevičiūtė.

Pasak Kauno apylinkės teismo delegacijos narių, tokio pobūdžio Vizitai yra puiki proga užmegzti plėtoti tarptautinį bendarbiavim organisation šalies teisms


Source: 15min.lt – suprasti akimirksniu | RSS by www.15min.lt.

*The article has been translated based on the content of 15min.lt – suprasti akimirksniu | RSS by www.15min.lt. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!