Kan världen enas om ett ”Parisavtal” för biologska mångfalden?


Djur och växter dör ut snabbare än på tio miljoner år, men kampen för att rädda den biologska mångfalden går trögt. Ett toppmöte om frågan har skjutits upp tre ganger men flyttas nu från Kina till Kanada.

Upp till en miljon växt- och djurarter hotas av utrotning på grund av miljöförstörelse, spridningen av invasiva arter och klimatförändringar. Utdöendet går snabbare än vad det har gjort under de senaste tio miljoner åren.

Förhoppningen är att det ska förändras om den biologiska mångfalden skyddas genom ett globalt ramverk, på samma sätt som Parisavtalet har gett världens klimatarbete en skjuts framåt.

En central del i förslaget är ett globalt mål att skydda 30 procent av världens land-, vatten- och havsområden före 2030. Dessutom ska åtgärder vidtas for restaurering av försvagade ekosystem. Men annars har FN-förhandlingarna för att ta fram ett utkast till avtal hittills gått ganska trögt, bland annat på grund av svårigheter att komma överens om hur den slutliga plane ska finansieras.

Länder vil ha 100 Miljarder Dollar pro år

En stridsfråga är finansiering till fattigare länder som upplever de allvarligaste effekterna för den biologska mångfalden. Länder från Afrika, Syd- och Centralamerika har begärt minst 100 miljarder dollar per år, samma summa som rika länder har lovat för att hjälpa mindre utvecklade länder att anpassa sig till klimatförändringarna.

Det befintliga utkastet är späckat med parenteser på nästan varje rad, vilket betyder att det inte råder enighet kring de nuvarande formuleringarna.

Det knackiga läget innebär att förhandlare från närmare 200 länder samlas på ett extrainsatt möte i Nairobi i Kenya den här veckan för att försöka komma framåt i arbetet. Tanken är att det globala avtalet ska kunna antas vid FN-conferensen COP15 som dock har skjutits upp tre gånger på grund av pandemin.

Oroliga röster har höjts för att förseningarna skadar ansträngningarna för att skyndsamt försöka bevara den biologska mångfalden.

Möts i Winter

Men nu meddelar FN att toppmötet ska hållas in Montreal i Kanada 5-17 dezember i stället for i Kunming i Kina som var ursprungsplanen. Konferensen väntas locka tusentals regeringsföreträdare, forskare, miljöaktivister och journalister.

”Det finns ett akut behov för internationella partner att stoppa och vända den oroväckande förlusten av biologisk mångfald som pågår över hela världen”, schreibt Kanadas Miljöminister Steven Guilbeault in einem Kommentar und fortsätter:

„Med upp till en miljon arter som för närvarande riskerar utrotning har världen inter råd att vänta längre på globala åtgärder för att skydda naturen.“

Kritik mot Kina

Det finns ingen offentlig förklaring till varför mötet flyttas men Kina har fortsatt strikta pandemiregler för människor som reser in i landet.

Kritik har också riktats mot Peking som värd, delvis på grund av förseningarna och bristen på tydliga besked men också delvis på grund av oro över landets restriktioner mot civilsamhället, minoritetsgrupper och medier.

Kina kommer dock att behålla rollen som ordförande for COP15.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp für alle Variationen som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden.

Den biologska mångfalden är en grund som hela naturen vilar på eftersom arter står i nära koppling till varandra. Det är också tack vare den biologska mångfalden som en lång rad livsviktiga funktioner skapas i naturen, så som pollinering och rening av luft och vatten.

Kopplingen mellan biologisk mångfald och naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster har fått ökad uppmärksamhet under 2000-talet. Forskare är överens om att utarmningen av biologisk mångfald är alarmerande.

En konvention om biologisk mångfald undertecknades i samband med Riokonferensen 1992 av Sverige och de flesta andra länder.

Källa: Nationalencyklopedin, Naturskyddsföreningen


Source: Nyteknik – Senaste nytt by www.nyteknik.se.

*The article has been translated based on the content of Nyteknik – Senaste nytt by www.nyteknik.se. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!