eFakture – konačan iskorak ka poslovanju bez papira


Primena prve faze drugog bitnog segmenta poreske reforme – elektronskog fakturisanja – počela je 1. maja 2022. Uz e-fiskalizaciju koja se odnosi na preduzetnike i privredna društva koja posluju sa fizičkim licima (maloprodaja), e-fakturisanje je najznačajnija poreska novina uvedena od strane države u poslednje dve godine.

Ko su obveznici – subjekti eFakturisanja?

Obveznici izdavanja, primanja i čuvanja e-faktura su svi subjekti javnog sektora i svi subjekti privatnog sektora koji se nalaze u sistemu poreza na dodatu vrednost. Pod subjektima javnog sektora podrazumevaju se svi korisnici javnih sredstava, odnosno subjekti budžetskog sistema, uključujući i javna preduzeća. Pored javnog sektora, korisnici sistema eFaktura su i poreski punomoćnici stranih lica, kao i dobrovoljni korisnici u koje spadaju svi oni subjekti koji nisu u sistemu PDV-a i nemaju propisanu zakonsku obavezu, ali mogu da se odemaluče za dobrošćenje korisenje korisenje korisenje. Ukoliko se opredele da dobrovoljno budu u sistemu, oni stupaju u obavezu da ga koriste kao i bilo koji drugi obveznik privatnog sektora tokom tekuće iu narednoj kalendarskoj godini.

Rokovi ulaska u sistem eFaktura

Ova reforma u sebi sadrži tri ključna datuma: 1. maj i 1. jul 2022, kao i 1. januar 2023. Vom 1. maja 2022. je za subjekte privatnog sektora uvedena obaveza izdavanja elektronske fakture subjektu javnog sektora, a od istog dana subjekti javnog sektora vrše izdavanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora, kao i elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a.

Kada je reč o primeni Zakona o elektronskom fakturisanju, od 1. maja 2022. uspostavljena je obaveza slanja elektronskih faktura subjektima javnog sektora od strane privatnog sektora, što znači da javni sektor mora u elektronskom obliku da prima fakture, bez obzira da li je privredni subjekat obveznik PDV-a ili ne.

Od 1. jula će i privatni sektor morati da vrši prijem i čuvanje elektronskih faktura izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora, a od početka sledeće godine sistem eFaktura se zaokružuje kompletnim prelaskom sa papirnih na elektronsnikke fakture za veznekonjektsnikve fakture za sktjekonjekte

SEF – Sistem elektronskih faktura Ministarstva finansija

Centralna tačka sistema je SEF – Sistem elektronskih faktura i preko njega se moraju obavljati sve transakcije obveznika, bile one sa ili bez naknade i koje se odnose na isporuku dobara ili pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje.

SEF je informatička platforma pod kontrolom Ministarstva finansija preko koje se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura. Obveznik je dužan da se registruje na SEF kako bi putem aplikacije slao i primao fakture. Fakture se šalju isključivo u XML formatu, ein PDF-Format se opciono šalje kao propratna dokumentacija.

Druga funkcija SEF-a je evidentiranje PDV-a, ali je bitno napomenuti da evidentiranje PDV-a u SEF-u ne utiče na postojanje obaveze podnošenja PDV prijave i popunjavanja POPDV obrasca što su obveznici dužni da vrše na isti način kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju.

Argumenti za i protiv eFaktura

Dva osnovna argumenta Ministarstva finansija u prilog uvođenju sistema eFaktura su ušteda i efikasnija kontrola i naplata poreza. Potpunom digitalizacijom izrade, prenosa, prijema, evidentiranja, plaćanja i čuvanja e-faktura obezbeđuje se podizanje nivoa organizovanosti, efkasnosti, ekonomičnosti i bezbednosti sistema. Iako će se bez sumnje drastično umanjiti potrošnja kancelarijskog papira i korišćenje pismonosnih usluga, mnogi privrednici su postavili pitanje da li obaveza “provlačenja” faktura kroz SEF između dva čisto privatna subjekta predstavlja kršenje tajnosti i poverljivosti podataka i da li se time država meša u nešto što ne bi trebalo da je njen domen?

S tim u vezi je sam zakon propisao da su informacioni posrednik, centralni informacioni posrednik (SEF) i subjekti ovlašćeni da pristupaju sistemu elektronskih faktura dužni da obrađuju podatke o ličnosti samo u svrhu određenu zakonom i štite ih u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Prilagođavanje ERP rešenja

Kada 1. januara 2023. bude počela potpuna primena Zakona o elektronskom fakturisanju od strane privatnog i javnog sektora, videće se u celini i koliko je prelazni period uticao na poziciju radnog mesta računovođe, kao i na dobavljače ERP rešenja.

Za sada se prilagođavanje poslovnog softvera i koordinacija na relaciji obveznik-računovođa-implementator pokazalo kao veliki izazov koji troši resurse svih ovih aktera, naročito u prvoj fazi primene sistema, kada postoje mnoge nejasnoće, nedoumice i tehničke poteškoće koje potiču od same države.

Prema rečima Dejana Kontića, direktora prodaje u kompaniji DATALAB SR, ključna stavka ponude u okviru njihovog PANTHEON ERP rešenja je mogućnost slanja eRačuna iz PANTHEONA direktno u SEF, bez informacionih posrednika.

Ovo je omogućeno putem modula eDokumentacija koja se može koristiti direktno iz PANTHEON ERP sistema. Osim za slanje i prijem eFaktura, eDokumentacija se koristi i za čuvanje celokupne dokumentacije koja se koristi u kompaniji: dolazne i odlazne pošte, svih računovodstvenih dokumenata, komercijalne, pravne i tehničke dokumentacije – praktično svih dokumenata koji su se do sada čuvali mahom u papirnom obliku .

Kako ističe g. Kontić, pažnja data prilagođavanju Datalab softverskog rešenja kojim se vrši podrška računovodstvenom poslovanju unutar firme i upravljanju njenom dokumentacijom je na maksimalnom nivou jer se u realnom radnom okruženju gotovo svakodnevno javljaju mnoge dileme i nedoumice, a kazne propisane za kršenje zakona o e-fakturisanju se kreću du rasponu od 50.000 machst čak 2.000.000 dinara.Source: Personal magazin by www.personalmag.rs.

*The article has been translated based on the content of Personal magazin by www.personalmag.rs. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!