แบ็ก อัพ ทรง พลัง ของ เจ้าชาย วิลเลียม วัย 40 – ดัชเชสเคท แกร่ง ที่ ใคร ๆ คิด คิด คิด คิด

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เดอะมิเรอร์ รายงานว่า วาระที่เจ้าชายวิลเลียมจะทรงฉลองวันคล้ายวันประสูตค 40 พรรษา วันที่ 21 มิ.. นี้ ประชาชนอังกฤษหลายคนเห็นว่า พระองค์ทรง เป็น รัชทายาท ที่ เปี่ยมล้น ด้วย ความ มั่นใจ มั่นใจ

เจ้าชาย วิลเลียม ทรง ไป ยืน ขาย นิตยสาร Das große Problem สื่อ ที่ คน ขาย เลี้ยง ชีพ mit freundlicher Genehmigung von Andy Parsons/Das große Problem/Handout über Reuters

พระ สหาย คน หนึ่ง ว่า สิ่ง ที่ ทำ ให้ เจ้าชาย ทรง มี ความ พร้อม ปฏิบัติ พระ กรณียกิจ ได้ เป็น เพราะ ความ สัมพันธ์ อัน ดี แคทเธอรีน ดัชเชส แห่ง เคม บริดจ์ หญิง อัน เป็น ที่ และ เป็น คู่ คู่ ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ขีวิต ≤

แม้ เรื่อง นี้ ไม่ ค่อย ที่ พูด ถึง และ ไม่ ค่อย เปิดเผย ให้ สาย ตา สาธารณชน รับ รู้ รู้ รู้ แต่ พระ สหาย ยืนยัน ดัชเชสแข็งแกร่ง ว่า พระ สิริโฉม ที่ คน ทั่ว ไป เห็น เจ้าชาย ทรง ทรง พระ ชายา ชายา ได้ ยาม ที่ แรง กดดัน ชีวิต ราชวงศ์ ถาโถม “

Die Britin Kate, die Herzogin von Cambridge und Prinz William nehmen am Montag, den 13. Juni 2022, am Orden des Hosenbandordens auf Schloss Windsor in Windsor, England, teil. (Chris Jackson/Pool via AP)

พระ สหาย ที่ ไม่ ชื่อ กล่าว กับ หนังสือ พิมพ์ เดอะ ซัน ว่า ว่า ว่า การ ที่ เจ้าชาย ได้ กับ แคทเธอ รีน เป็น สิ่ง ที่ ดี เยี่ยม เพราะ ทรง รัก รัก สวามี อย่าง อย่าง พระองค์ เป็น เป็น ไม่ใช้เพราะยศถาบรรดาศักดิ์

เปรียบได้ว่าดัชเชสเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเจ้าชาย วิลเลียม ทรง พึ่ง ความ สุขุม และ คำ ปรึกษา จาก พระ ชายา ชายา ชายา เจ้าชายวิลเลียมทรงพึ่งพาดัชเชสอย่างยิ่ง

มีรายงานว่า สองพระองค์ จะ จัด งาน เลี้ยง วัน เกิด พร้อม กัน อาจ เป็น ที่ พระ ราชวัง หรือ หรือ พระ ตำหนัก ซานดริง แฮม หลัง จาก ตอน วัน คล้าย เกิด เกิด ของ “ดัชเชสเคท ครบ 40 กะรัต วันที่ 9 ม.ค. ต้องยกเลิกไปเพราะสถานการณ์การระบาดโควิด-19

ภาพ ฉลอง วัน พ่อ ที่ สำนัก พระ ราชวัง เคนซิงตัน เผยแพร่ เมื่อ 18 มิ.ย. / Vatertag 2022 (Kensington Palace via AP)

เจ้าชาย วิลเลียม ทรง เป็น บิดา ที่ ทรง จัด อันดับ ความ สำคัญ อย่าง ชัดเจน โดย อันดับ แรก สุด สุด คือ การดูแลพระโอรสและพระธิดา จากนั้น จึง เป็น พระ กรณียกิจการ รณรงค์ ด้าน สุขภาพ จิต และ สิ่ง แวดล้อม แวดล้อม

แม้ตารางงานแน่นมาก แต่ เจ้าชาย ทรง จัด ให้ กับ โรง เรียน ของ พระ โอรส และ พระ ธิดา เสมอ และ มัก จะ เสด็จ ใน การ กีฬา ของ เจ้าชาย เจ้า หญิง หญิง พระองค์ น้อย “

2. Juni 2022, am ersten von vier Tagen der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum. (Aaron Chown/Pool-Foto über AP)

ครั้งหนึ่ง ในปี 2019 (พ.ศ.2562) เที่ยวบินไปกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถานล่าช้ามาก ดัชเชส และ ด ยุค เคม บริดจ์ จึง ทรง ขับ รถ ไป ส่ง เจ้าชาย และ เจ้า เจ้า ชาร์ลอตต์ ที่ ที่ เรียน ได้ ได้ ขณะที่เครื่องบินจอดที่ลานสนามบิน

ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน คิด ว่า เจ้าชาย วิลเลียม ทรง พบ วิถี ทาง แห่ง ความ ใน ชีวิต และ จัด อันดับ ความ สำคัญ ชัดเจน ทำ เจ้าชาย ทรง เป็น สมาชิก ราชวงศ์ ที่ มี อิทธิพล และ มี ปรีชา ปรีชา สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ สามารถ &

Der britische Prinz William und Kate, Herzogin von Cambridge, nehmen am 17. Juni 2022 am Royal Ascot teil. (Aaron Chown/PA via AP)

พระ กรณียกิจ สะท้อน ให้ เห็น ว่า เจ้าชาย วิลเลียม ใน วัย วัย 40 จะ ทรง เป็น ตัว ตัว เอง และ จะ ทรง เป็น ราชวงศ์ ยุค ใหม่ ประสบ ความ สำเร็จ ไม่ ว่า งาน ด้าน สิ่ง แวดล้อม ตั้ง ตั้ง รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล รางวัล – Earthshot-Preis มูลค่า 50 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2.150 ล้าน บาท ให้ กำลังใจ ที่ ทำ งาน ด้าน นี้ รวม ถึง งาน รณรงค์ ให้ ตระหนัก ถึง ถึง การ ความ สำคัญ กับ สุขภาพ จิต จิต จิต จิต ประชาชน ตระหนัก ตระหนัก นี้ รวม สุขภาพ จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต จิต –

นอก จาก นี้ ยัง พยายาม ทำ งาน การ กุศล ที่ ใกล้ชิด ประชาชน เหมือน เจ้า หญิง ได อานา พระ มารดา ทรง ทำ มา ก่อน รวม งาน ช่วยเหลือ คน เร่ร่อน ใน ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ซึ่ง ประเมิน ประเมิน 2021

ไม่ นาน มา นี้ มี คน เห็น พระองค์ ไป ยืน ขาย นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร นิตยสาร สื่อ คน เร่ร่อน บน ถนน ใน กรุง ลอนดอน และ มี ภาพ กล่าว เผยแพร่ เผยแพร่ ใน วาระวัน คล้าย วัน ประสูติ ของ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ ภาพ กล่าว วาระวัน คล้าย วัน ของ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ มี มี ภาพ ภาพ ดัง กล่าว เผยแพร่ วาระวัน คล้าย ประสูติ ของ พระองค์ พระองค์ มี ภาพ ดัง เผยแพร่ เผยแพร่ ใน คล้าย วัน ของ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์ พระองค์.

เจ้าชายวิลเลียม
เจ้าชาย วิลเลียม ทรง เปิดใจ ทำ ไม พระองค์ ถึง ไป ขาย นิตยสาร großes Problem/mit freundlicher Genehmigung von Andy Parsons/The Big Problem/Handout über Reuters

“ตอนที่ข้าพเจ้าอายุ 11 ไปเยี่ยมที่พักพิงของคนแร่ร่อนกับพระมารดาเป็นครั้งแรก พระมารดาทรงมีรูปแบบของพระองค์เองที่ตัดสินใจจะเข้าใจปัญหาที่ถูกมองขามและเข้าใจผิด” เจ้าชายวิลเลียมตรัสให้สัมภาษณ์ และว่า

“ข้าพเจ้าเชื่อเสมอว่าจะใช้แพลตฟอร์มของตัวเองช่วยบอกเล่าเรื่องราวและดึงความสนใจ รวมถึงการลงมือช่วยผู้ที่ดิ้นรนเดือดร้อนอยู่ ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำให้เรื่องนี้ได้รับความสนใจและเป็นประเด็นที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ไม่ ,

….

  • เปิด 3 ภาพ ใหม่ สวย สะกด โลก ดัชเชสเคท ฉลอง เบิร์ธเดย์ 40 กะรัต
  • ดัชเชสเคท สิริโฉม ทอม ครู ซ ปลื้ม เจ้าชาย วิลเลียม ชม Top Gun ปฐม ฤกษ์

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: แบ็ก อัพ ทรง พลัง ของ เจ้าชาย วิลเลียม วัย 40 – ดัชเชสเคท แกร่ง กว่า ที่ ใคร ๆ คิด คิด คิด คิด คิด


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!