เปิด จุด อ่อน อ่อน พรอมเมนาดา ปิด ห้าง บน ทำเลทอง ทำเลทอง 58 ไร่ เชียงใหม่


” ! จน ตั้ง ตัว ไม่ ทัน ลึก ลึก หลัง หลัง การ ประกาศ ห้าง แบบ ฉับพลัน ฉับพลัน! เกิดอะไรขึ้น

สมรภูมิ „หมากล้อม“

ย้อนไปกว่า 10 ปีก่อนช่วงต้นปี 2554 ทุนใหญ่จากประเทศเนเธอร์แลนด์สนใจเข้ามาปักหมุดสร้างศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ “พรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เชียงใหม่” บนเนื้อที่ 58 ไร่ ขนาดพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร เงินลงทุนกว่า 2,800 ล้านบาท ” ทุนอีซีซี กรุ๊ป บริษัท พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ปลีก ปลีก จาก เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์

โดย มอง ศักยภาพ ที่ โครงการ มี หมู่ บ้าน จัดสรร ใกล้เคียง จำนวน มาก มี กำลัง ระดับ ระดับ กลาง บน ทั้ง คน ไทย และ ต่าง มาก กว่า 10.000 ครัว เรือน

” โครงการเซ็นทรัล, เฟสติวัล,

” ทั้ง บิ๊กซี แม็คโคร รวม ถึง ยุค บูม ของ ของ ของ ของ โดย ทุน ท้องถิ่น นิ่ม ซิตี้ เดลี่ กาด มี โชค กาด ฝรั่ง เป็น ต้น ต้น

” Us, Sportsworld, Kiddy World และ 50 Fly, Wine Connection เป็นต้น

” ผล โดย ตรง ต่อ ขาย ของ ผู้ เช่า ที่ มี เสียง สะท้อน ตลอด ว่า มี ลูก ค้า เดิน น้อย เมื่อ เทียบ กับ ศูนย์ การ อื่น ที่ ขนาด กลยุทธ์ พื้นที่ มา โดย ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด &

เปิดจุดอ่อน „พรอมเมนาดา“

” มา

ใน ปี 2562 ได้ มี การ เปลี่ยน ตัว ผู้ บริหาร โดย มาร์ติน แวน ลิเบิร์ก (Mr. Martin van Lieburg) เป็น ประธาน กรรมการ บริษัท บริษัท เชียงใหม่ โครงการ โครงการ จำกัด ซึ่ง ได้ เคย ให้ สัมภาษณ์ ประชาชาติ ธุรกิจ ว่า ว่า ปรับ ปรับ โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม โฉม ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ โฉม โฉม โฉม จำกัด จำกัด ซึ่ง ได้ ได้ เคย ให้ สัมภาษณ์ ธุรกิจ ว่า จะ ปรับ โฉม โฉม ครั้ง ใหญ่ โดย เน้น เน้น เน้น เน้น วาง วาง ลูก ค้า เป้า หมาย หลัก คน ใน พื้นที่ เชียงใหม่ 90% และ 10% เป็น ชาว ต่าง ชาติ ที่ อาศัย อยู่ ใน ใน เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่

” ดึง อินเตอร์ แบรนด์ และ แบรนด์ เข้า มา ใน ห้าง และ รีโนเวต ศูนย์ อาหาร พร้อม เป้า เป้า จำนวน ช็อปเปอร์ ที่ จะ เข้า ศูนย์ จาก 300.000 คน เดือน เพิ่ม ขึ้น 25-30%

” “

” ใน เชียงใหม่ ยัง ไม่ มี ลูก ค้า ฝรั่ง ชาติ ตะวัน ตก มาก นัก นัก

เมื่อ ปรับ มา ตลาด จีน จุด ขาย ไม่ ตรง ประกอบ กับ สถานการณ์ โควิด มา กระทบ ทำ ให้ ขาด สภาพ คล่อง และ ขาด สะสม ต่อเนื่อง ทำ ให้ การ บริหาร จัด การ เป็น ไป ความ ความ ยาก ยาก ยาก ยาก ยาก &

ร้านค้างจ่ายไร้สภาพคล่อง

” ที่ สำคัญ ผู้ เช่า หรือ ร้าน ค้า ไม่ จ่าย จ่าย เช่า ช่วง โควิด การ ค้าง ค่า เช่า เช่า จำนวน มาก แม้ ทาง ศูนย์ ค้า ลด ค่า เช่า ให้ ให้ ให้ ให้ แต่ มี ประมาณ ประมาณ 90- 100 ร้าน ไม่ เต็ม พื้นที่ คาด ว่า มี สัดส่วน ถึง 50% ที่ ค้าง จ่าย เช่า รวม รวม หลาย ล้าน บาท บาท บาท

ขณะ ที่ ทาง ศูนย์ การ มี มี ค่า ใช้ จ่าย หลัก เฉพาะ ค่า ไฟฟ้า 5-10 ล้าน บาท เดือน เดือน พนักงาน ศูนย์ การ ค้า ได้ เงิน เดือน ตลอด ทุก เดือน เดือน ช่วง โควิด บริษัท ขอ เงิน เดือน 10%

”ก่อน เกิด โควิด มี เข้า มา ใช้ ใช้ บริการ ภาย ใน การ ค้า วัน ธรรมดา เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย คน ต่อ วัน และ เสาร์ อาทิตย์ เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย คน คน ต่อ วัน ขณะ ขณะ ที่ ผู้ ผู้ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ ถือ หุ้น หุ้น หุ้น หุ้น หุ้น หุ้น เฉลี่ย คน คน วัน ขณะ ที่ ผู้ ผู้ ถือ ถือ ถือ ถือ หุ้น หุ้น หุ้น เฉลี่ย เหลือ คน ต่อ ขณะ ขณะ ที่ ผู้ ผู้ ถือ ถือ ถือ หุ้น หุ้น บริการ เหลือ คน คน วัน ขณะ ที่ ผู้ ผู้ ถือ ถือ หุ้น หุ้น บริการ เหลือ คน ต่อ ขณะ ขณะ ที่ ผู้ ผู้ ถือ หุ้น ใช้ บริการ เหลือ คน ต่อ ขณะ ขณะ ที่ ผู้ ผู้ มา มา บริการ เฉลี่ย เหลือ คน ขณะ สถานการณ์ โควิด มี ผู้ ผู้ มา มา หุ้น. ” อาจไม่เป็นเช่นนี้“

ดัตช์ตั้งราคาสูง-ทุนใหญ่เมิน

” “

” ” มี ความ เกี่ยวข้อง ใด ๆ ทาง ธุรกิจ มา เป็น เวลา หลาย ปี แล้ว แล้ว

ทั้ง นี้ ช่วง ก่อน การ ลง ทุน ได้ เคย แนะนำ ผู้ บริหาร อีซีซี เกี่ยว กับ รูปแบบ การ ดีไซน์ ศูนย์ การ ค้า โดย เฉพาะ ตั้ง โครงการ ค่อน ไกล จาก จาก การ วาง ตำแหน่ง ตำแหน่ง ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว & “

สำหรับที่ดิน 58 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทางกลุ่มอีซีซี กรุ๊ป ได้ซื้อขาดด้วยเงินสดจากนักธุรกิจเชียงใหม่ 4 คน ที่รวบรวมซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อขายให้กับกลุ่มอีซีซี กรุ๊ป เพื่อลงทุน “

” ” โจทย์ที่ยากยิ่ง

  • ห้าง พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปิด ชั่วคราว ยัง จ่าย จ้าง จ้าง พนัก ปกติ ปกติ
  • ตัน อิชิตัน เปิด 5 พื้นที่ ขาย ฟรี ช่วย ร้าน ค้า รับ ผล พรอมเมนาดา ปิด ตัว ตัว ตัว ตัว

อ่าน ข่าว ต้น ฉบับ: เปิด จุด อ่อน พรอมเมนาดา พรอมเมนาดา พรอมเมนาดา ปิด ห้าง บน ทำเลทอง 58 ไร่ เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงใหม่


Source: ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net.

*The article has been translated based on the content of ประชาชาติธุรกิจ by www.prachachat.net. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!