ต้ต้ ไม้ ใหญ่ สวสว สัตว์ หัก ล้ม ทับ ทับทับ หห้้ที่ รอดหวุดหวิด รอดหวุดหวิด

จจท. สวสว สัตว์ สงขลสงขล รอด รอดตย อย่อย่ง ่่่ เหลือ เชื่อ หลัง ต้ต้ ไม้ ไม้ ข เหลือ ใหญ่ ใใ สวสว สัตว์ สัตว์ ขวขวง ถถน บบดเจ็บ เล็กเล็ก้อย แค่ รอย ขีด ขีด ข่วขีด

ผู้ สื่อ ข่ข่ว รรยงยงว่ ว่ว่ ที่ สวสว สัตว์สัตว์ สงขลสงขล เมื่อ ช่วง เช้เช้ ของ วัวั ี้ี้ ได้ เกิด เหตุกเหตุก ที่ ที่ ไม่ ี้ ได้ คิด เกิด ขึ้ขึ้ เมื่อ เมื่อ ต้ สุพรรณิก คิด ต้ ไม้ ไม้ ขข เมื่อ ใหญ่ ที่ อยู่ ต้ ไม้ ไม้ ขเข้ สวสว สัตว์ อยู่ บริเวณท ไม้ท เข้เข้ สวสว สัตว์ สงขล ต เขเข รูปรูป ต้ช้ อ เมือง สงขลสงขล และ เป็และ ต้ต้ ไม้ เมือง สงขลสงขล คู่ กับ สวน สัตว์ สงขลา มากกว่า 30 ปี ได้ โค่น แบบ ถอนรากถอนโคน ลง มา ทั้ง ต้น บน ถนน ทาง เข้า สวน สัตว์ สงขลา และ ปรากฏ ว่า ต้นไม้ ทั้ง ต้น ได้ ล้ม ไป คร่อม ร่าง นาย พิชิต พิรุณ พัฒนา อายุ 59 ปี เจ้าหน้าที่ สวน สัตว์ สงขลา ที่ ขับ รถจักรยานยนต์ ผ่าน มา พอดิบพอดีตอนที่ต้นไม้ลม

แต่ เหตุการณ์ นี้ นาย พิชิต รอด มา ได้ อย่าง น่า เหลือเชื่อ และ แทบ ไม่ ได้ รับ บาดเจ็บ แต่ อย่าง ใด มี เพียง รอย แผล ขีด ข่วน รอย ถลอก ตาม ร่างกาย เพียง เล็กน้อย เท่านั้น และ รอด มา ได้ ราว ปาฏิหาริย์ และ โชค ดี จริงๆ เพราะ จาก สภาพ ทั้ง คน ทั้ง รถจักรยานยนต์ ถูก กิ่ง ไม้ และ เถเถวัลย์ คล่อม เอเอ ไว้ และ ติด อยู่ อยู่ภย ใใ ซซก ต้ต้ ไม้ ที่ ล้ม ลง ลงม แต่ แต่ พพ ตัว เอง ออก มม ได้ อย่ ปลอด ปลอด ภัย ใ ใ ขณะ ที่ รถ จักรยจักรยน ยย ก็ก็ ไม้ จอด อยู่ ใใ ซซ ต้ต้ ไม้ ไม้ ไม่ ไม่ ได้ ได้ ต้ ต้ ไม้ ไม้ ไม่ ได้ ได้ ล้ม

นยย พิชิต เล่เล่ ว่ว่ ตอตอ เกิด เหตุ ได้ ได้ ขับขับ พอดีจักรยน ยยต์ ผ่ผ่น มม พอดี ได้ ยิ ยิ เสียง ต้ ต้ ไม้ ลั่ ลั่ ดัง เปรี๊ยะ และ ล้ม ล้ม ไม้ ทั้ง ทั้ง ต้ บริเวณ ห้อง ห้อง จำหจำห่ บัตรบัตร สวเก่ ถถ ถถ ภภ ใใ สวสว สัตว์ ถ สงขล แต่ โชค ไม้ ดี ม สว สัตว์ กิ่ง ของ ต้ ไม้ ไม้ ข ข ใหญ่ ใหญ่ สอง กิ่ง ต้ ไม้ ไม้ ข ข ข ใหญ่ ใหญ่ กิ่ง ได้ ไม้ ไม้ ร่ร่ง และ รถ ตต อยู่ ตรง กล กล พ่อดี พ่อดี ถ้ถ้ ขับ มม เร็ว หรือ ช้ช้ กว่กว่ ี้ ก็ ก็ ใส่ เต็ม จะ ถูก กิ่ง จะ เจ็บ ห ใส่ เต็ม ๆ ๆ ถึง ขั้ ขั้ เสีย ชีวิต ก็ ได้ ได้ หลัง ถึง ขั้ เสีย เสีย ชีวิต ชัย ตั ตั วัฒ ผู้ ผู้ ผู้ วั ชัย ตั ตัตั สววัฒ ผู้ ผู้ อำ ชัย ชัย ตัก สวสว สัตว์สัตว์ พร้อมเจ้สงขล หพร้อมเจ้ หห้้ที่ สวสว สัตว์ ได้ เร่ง ตัด ต้ ต้ ไม้ ต้ ี้ี้ ี้ ออก ให้ ถถน เพื่อ เปิด ท ออก ให้ ให้ สสมรถ สัญจร สัญจรเข้ ออก ได้ ได้ ตตม ปกติ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

Tick ​​Tack : https://www.tiktok.com/@inn_news

Offizielles LINE-Konto : @innews

Die Post ต้ต้ ไม้ ใหญ่ สวสว สัตว์ หัก ล้ม ทับ เจ้เจ้ หห้้ที่ รอดหวุดหวิด erschien zuerst auf Inn News.


Source: INN News by www.innnews.co.th.

*The article has been translated based on the content of INN News by www.innnews.co.th. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!