Απομυθοποιώντας τα πέντε στάδια ενός ransomware

Ransomware, ονομάζεται το κακόβουλο λογισμικό που έχει στόχο να „μολύνει“ και να κρυπτογραφήσει κρίσιμα δεδομένα του υποψήφιου θύματοςαπαιτώντας πληρωμή για την αποδέσμευσή τους. Τα κρυπτογραφημένα αρχεία, παραμένουν στα συστήματα του οργανισμού ή του μεμονωμένου χρήστη, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά.

, καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα την aποδέσμευση των μολυμένων δεδομένων. Στο θύμα, αποστέλλονται οδηγίες για τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, με αντάλλαγμα ένα κλειδί αποκρυπτογράφησης. Οι επιτιθέμενοι συνήθως απαιτούν πληρωμή σε Bitcoin.

Ας δούμε επιγραματικά ποια είναι τα πέντε βασικά στάδια που διέπουν μια επίθεση ύπου Δέπουsetz

Στάδιο 1: Αρχική εκμετάλλευση (Erstverwertung)

Το πρώτο στάδιο μιας επίθεσης ransomware είναι το anfängliche Ausbeutung, δηλαδή η διαδικασία κατά την οποία ο επιτιθέμενος εισβάλει στο σύστημα του θύματος ή στο εταιρικό δίκτυο, αντίστοιχα, με σκοπό να εγκαταστήσει το κακόβουλο λογισμικό. Υπάρχουν διάäter Phishing. Άλλες μέθοδοι είναι το Brute-Force σε ευάλωτους διακομιστές, η ανακατεύθυνση των θυμάτων σε κακόβουλους ιστότοπους ή ακόμα και το Kompromiss ένα Remote-Desktop-Verbindung.

Στάδιο 2: Εγκατάσταση (Installation)

Μomat το Ransomware εισβάλει στο σύστημα του θύματος, πραγματοποιείται το Δεύτερieben εγκατάστασης. Κάθε φορά που εκκινείται το σύστημα του θύματος, ο κακόβουλος κώδικας εκτελείται έτσι ώστε να αποκτήσει υπόσταση στο δίκτυο. Σε αυτό το στάδιο, το Ransomware μπορεί επίσης να ελέγξει το σύστημα του θύματος και ναποφασίσει εάν αξίζει ναπιιμολυνθείείεί & iges και ηε & iges όρ & iges αέέ & iges ses κέ & iges ses ηέέέ &; ηέέέ &; ηέέέέ &; Για παράδειγμα, εφόσον το στοχευόμενο σύστημα είναι virtuelle Maschine ή Sandkastenτο κακiesen

Στάδιο 3: Καταστροφή εφεδρικών αντιγράφων (Backup-Zerstörung)

Κατά το τρίτο στάδιο της επίθεσης, το ransomware ελέγχει για τυχόν εφεδρικά αρχεία στο σύστημα του θύματος και τα καταστρέφει. Αυτό, δημιουργεί μια αίσθηση φόβου στο θύμα και ως εκ τούτου αυξάνει την πιθανότητα να καταβληθούν τα λύτρα που απαιτεί ο επιτιθέμενος.

Στάδιο 4: Κρυπτογράφηση (Verschlüsselung)

Στο τέταρτο στάδιο της επίθεσης, το ransomware εκτελεί τον κακόβουλο κώδικα και αρχίζει να κρυπτογραφεί τα κρίσιμα δεδομένα του θύματος. Για να επιτευχθεί αυτό, το εγκατεστημένο ransomware δημιουργεί μια σύνδεση με έναν διακομιστή εντολών και ελέγχου (Command-and-Control-Server) Μπορεί επίσης να δίνει οδηγίες αναφορικά με το ποιες συγκεκριμένες μορφές αρχείων θα πρέπει να στοχεύει η κρυπτογράφηση.

Στάδιο 5: Εκβιασμός (Erpressung oder Erpressung)

Κατά το τελικό στάδιο της επίθεσης, ο επιτιθέμενος απαιτεί πληρωμή ως αντάλαγμα για το κλειδί αποκρυπτογράφησης που χρησιμοποιαι για τηστη & μολergative ανων & ässes αν & ässes ανάίωwirkungen. Στην οθόνη του θύματος εμφανίζεται ένα μήνυμα . . Γενικά, συνηθίζεται να προσδιορίζεται συγκεκριμένος χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους τα θύματα για να πραγματοποιήσουν την πληρωμή και να λάβουν εκ νέου πρόσβαση στα κρίσιμα δεδομένα τους.

Αντιμετωπίζοντας μια επίθεση Ransomware

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, μια επίθεση τύπου ransomware, είναι μια αλληλουχία γεγονότων που είναι ικανή να προκαλέσει μεγαλές καταστροφέςειδικά αν πραγματοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα. Κλειδί για την καταπολέμηση των ransomware, αποτελεί η ευαισθητοποίηση των ο & ggr; ανισμών και των ομάδων ασφαλείας, σχετικά με τον τρόπου λεπι &; έι &έgra; έ & ässes έεωω &έεωgra & egr; έ & ässes sich ses ses ses όύου επιέέ &; γιέέέέ & ässes sich έ & ässes sich έ & ässes sich έι & ässes sich zu ieben του iges iges έέέέ & galos & airies zu haben. Με την κατανόηση του κύκλου ζωής του Ransomware, οι χρήστες και οι ομάδες ασφαλείας μπορούν να προλαμβάνουν τέτοιου τύπου επιθέσεις, με την ανάλογη στρατηγική.

Von SIEM über Log360 bis ManageEngine

Η υιοθέτηση λύσεων SIEMόπως το Log360 της ManageEngine, βοηθούν στην ανίχνευση ενδεεων μamentλυνσης απomat Ransomware μέσω συσχέτιση; Όλα τα παραπάνω, δ΄ίνουν τη δυνατότητα καταπολέμησης μιας εν εξελίξει επίθεσης ransomware, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται αυτή. Για να αξιολογήσετε τις δυνατότητες του Log360 της ManageEngine κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση εδώ.


Source: Digital Life! by www.digitallife.gr.

*The article has been translated based on the content of Digital Life! by www.digitallife.gr. If there is any problem regarding the content, copyright, please leave a report below the article. We will try to process as quickly as possible to protect the rights of the author. Thank you very much!

*We just want readers to access information more quickly and easily with other multilingual content, instead of information only available in a certain language.

*We always respect the copyright of the content of the author and always include the original link of the source article.If the author disagrees, just leave the report below the article, the article will be edited or deleted at the request of the author. Thanks very much! Best regards!